Bushcraft

Bushcraft is oorspronkelijk een term die gebruikt werd voor met name een scala aan overlevingstechnieken in een bepaalde wildernis (specifiek in de zogeheten bush). In bredere zin wordt de term inmiddels gebruikt voor het (over)leven in, van en met de natuur, met tevens respect voor die natuur. Veel natuurvolkeren leven nog via de oude tradities waar de hedendaagse bushcraft deels op is gebaseerd. De beste manier waarop wij bushcraft in het Nederlands zouden kunnen omschrijven is “natuurvaardigheden”.

Bushcraft en survival

Bushcraft en survival hebben veel met elkaar gemeen. De Engelse term survival betekent niets anders dan overleven, dat wil zeggen in leven blijven. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als overlevende van een natuurramp of als men ergens in onbewoond gebied verdwaald is. Het doel van een survival is zo lang in leven te blijven tot men de bewoonde wereld heeft bereikt, of totdat men wordt gered. Bushcraft is een vaardigheid waarmee men met de middelen uit de natuur het verblijf of de doortocht zo aangenaam mogelijk probeert te maken, eventueel met moderne hulpmiddelen.

Fotoalbum ‘Bushcraft’

Technieken

Een aantal bij bushcraft (en soms ook bij survival) gebruikte technieken zijn:

  • Hoe men een onderkomen kan maken van middelen uit de natuur.
  • Waar water in de natuur te vinden is, en ook hoe dit drinkbaar te maken.
  • Hoe men met verschillende methodes vuur kan maken (bijvoorbeeld met een vuurslag of vuurboog)
  • Het herkennen van eetbare planten, vruchten en noten die in het wild groeien.
  • Voedsel bereiden met houtvuur.
  • Leven van wat de natuur te bieden heeft.
  • Het observeren van dieren en hun sporen.
  • Touw maken (bijvoorbeeld van de stengels van brandnetels).

Gebruik het contact formulier voor meer informatie en reservering.